Müügitingimused
Kehtib alates 29.03.2020
1. ÜLDSÄTTED
Müügitingimused kehtivad kõigi isikute ja veebipoe www.marcovino.ee (edaspidi Veebipood) omaniku Rossoblu OÜ (registrikood 11868888, asukohaga Lai 26, Tallinn, Eesti) (edaspidi Müüja) vahel Veebipoest kaupade ja teenuste ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.
Veebipoes pakutavaid tooteid müüakse nii füüsilistele isikutele kui juriidilistele isikutele (edaspidi Ostja). Ostja kinnitab, et ta on vähemalt 18 aastane.
Müüjal on õigus ühepoolselt tingimusi muuta ja täiendada, avaldades uued tingiumused veebipoe kodulehel. Kui klient esitas tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, kohaldatakse kliendi ja müüja õigussuhtele tellimuse esitamise ajal kehtinud tingimusi.
Müügitingimustele lisaks kohaldatakse veebipoest ostu sooritamisele Eesti Vabariigis kehtivaid õigusakte.
2. TELLIMUSE ESITAMINE
Kauba ostmiseks tuleb valida tooted, lisada neid ostukorvi ja märkida nende kogus.
Tellimuse vormistamiseks täita kõik nõutud andmed, valida tarneviis ja seejärel teostada makse, kasutades olemasolevaid makseviise.
Müüjal on õigus kontrollida Ostja vanust juhul, kui tekib kahtlus, et Ostja on alla 18 aastane ja keelduda kauba müügist.
Tellimuse ja makse kättesaamise kohta saadab müüja kliendile e-kirjaga kinnituse ja arve
Leping Müüja ja Ostja vajel jõustub alates Ostja poolt tasutud täieliku ostusumma laekumisest Müüja arvelduskontole.
Juhul, kui tellitud kaupa ei ole võimalik tarnida seoses selle lõppemisega või muul põhjusel võtab Müüja Ostjaga ühendust esimesel võimalusel ja tagastab tasutud raha (sh tarnekulu) viivitamatult, kuid mitte hiljem, kui 14 päeva jooksul.
3. KAUBA HIND, MAKSEVÕIMALUSED
Kõik Veebipoe müüdavate kaupade hinnad on näidatud eurodes ning sisaldavad käibemaksu.
Hinnale lisandub Ostja poolt valitud kauba tarneviisi maksumus, mis on näidatud kauba tellimuse vormistamisel.
Tasumine toimub väljaspool veebipoodi turvalises keskkonnas. Müüjal puudub ligipääs kliendi panga ja krediitkaardi andmetele.
Kauba eest saab tasuda veebipoe veebikeskkonnas näidatud viisidel (pangalink, maksekaart). Tellimuse maksumusele võib lisanduda teenustasu vastavalt kliendi ja panga- või krediitkaardi väljastaja vahel sõlmitud lepingule.
Veebipoel on õigus taganeda lepingust ning nõuda Ostjalt tagasi kaup, kui kauba hind veebipoes on eksituse tõttu märgitud oluliselt alla kauba turuhinna.
4. KOHALETOIMETAMINE
Kaupa saab tarnida vaid Eestis.
Võimaklikud tarnekohad ja viisid on märgitud tellimuse vormistamise juures.
Üldjuhul jõuab kaup tellitud tarnekohta 1-7 päeva jooksul peale ostu sooritamist.
Alkohoolseid jooke sisaldavate tellimuste puhul kaup antakse üle ainult täisealisele isikule. Kauba vastuvõtja kohustub vanuse tuvastamiseks esitama isikut tõendava dokumendi. Kui klient dokumenti ei esita või kui klient on alaealine, on müüjal õigus jätta eelnimetatud kaup üle andmata.
Müüja ei vastuta kliendile tekkinud kahju eest, kui müüjast mittetulenevatel põhjustel on kolmandad isikud saanud oma valdusse koopia arvest või unikaalse tellimuse numbri või pakiautomaadi koodi ja selle alusel on kaup kätte saadud.
Juhul, kui klient avastab kauba kättesaamisel, et talle on saadetud vale või defektne kaup või kaup ei jõua kliendini heas seisukorras, tuleb sellest koheselt teavitada müüja klienditeenindust.
5. KAUBA TAGASTAMINE, LEPINGUST TAGANEMINE JA TAGASIMAKSED
Kliendil on õigus lepingust taganeda 14 kalendripäeva jooksul alates kauba kättesaamisest. Taganemise õigus ei kehti toodetele ja teenustele, mis on loetletud Võlaõigusseaduse § 53 lg-s 4.
Taganemisõigus ei kehti juriidilise isikust Ostja puhul.
Kaupa saab tagastada, kui see on kasutamata ja rikkumata. Tagastamisega seotud otsesed kulud kannab klient, v.a. juhul, kui tagastatav kaup on defektiga või ei vasta tellimusele. Soovitame tagastada kaubad originaal transpordipakendis.
Kauba tagastamiseks peab klient 14 päeva jooksul peale kauba kättesaamist täitma lepingust taganemise avalduse (leiab siit: taganemisavaldus) ning edastama selle e-mailile: marcovinotallinn@gmail.com.
Ostja peab kauba tagastama avalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud kauba vedajale.
Veebipood tagastab tagastatava kauba kättesaamisel ostjale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel arvates taganemisavalduse saamisest, kõik ostjalt lepingu alusel tagastamisele kuuluvad tasud.
Veebipood võib keelduda tagasimaksete tegemisest seni, kuni on lepingu esemeks oleva asja tagasi saanud või kuni ostja on esitanud tõendid, et on asja tagasi saatnud, sõltuvalt sellest, kumb toimub varem.
Kui ostja on sõnaselgelt valinud Veebipoe pakutud kõige odavamast tavapärasest asja kättetoimetamise viisist erineva kättetoimetamise viisi, ei pea Veebipood tarbijale tagastama kulu, mis ületab tavapärase kättetoimetamise viisiga seotud kulu.
Veebipoel on õigus taganeda müügitehingust ning nõuda ostjalt tagasi kaup, kui kauba hind veebipoes on eksituse tõttu märgitud oluliselt alla kauba turuhinna.
6. PRETENSIOONI ESITAMISE ÕIGUS
Veebipood vastutab ostjale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduse eest, mis oli olemas juba asja üleandmise hetkel ning mis ilmneb kuni kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest ostjale. Sellest esimese kuue kuu jooksul asja üleandmisest ostjale eeldatakse, et puudus oli olemas juba asja üleandmise ajal. Vastava eelduse ümberlükkamine on Veebipoe kohustus.
Ostjal on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul veebipoe poole, saates e-kirja aadressile marcovinotallinn@gmail.com või helistada telefonil: +372 55961154.
Veebipood ei vastuta puuduste eest, mis on tekkinud pärast kauba üleandmist ostjale.
Kui Veebipoest ostetud kaubal on puudused, mille eest Veebipood vastutab, parandab või asendab Veebipood puudusega kauba. Kui kaupa ei ole võimalik parandada ega asendada, tagastab Veebipood ostjale kõik müügilepinguga kaasnenud tasud.
Veebipood vastab tarbija esitatud kaebusele kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 15 päeva jooksul.
7. OTSETURUSTUS JA ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE
Veebipood kasutab ostja poolt sisestatud isikuandmeid (sh nimi, telefoninumber, aadress, emaili aadress, pangarekvisiidid) ainult tellimuse töötlemiseks ning kauba ostjale saatmiseks. Veebipood edastab isikuandmeid veoteenust pakkuvale ettevõtetele selleks, et kohale toimetada kaupa. Kaupmees on isikuandmete vastutav töötleja, Kaupmees edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.
Veebipood saadab ostjale uudiskirju ning pakkumisi ostja e-maili aadressile ainult juhul, kui ostja on selleks avaldanud soovi sisestades veebilehel e-kirja aadressi ning andnud teada oma soovist otsepostituse teadete saamiseks.
Ostjal on igal ajal võimalik loobuda e-postile saadetavatest pakkumistest ja uudiskirjadest andes sellest meile teada e-kirja teel või järgides pakkumisi sisaldava e-kirjas toodud juhiseid.
Veebipood  saadab  ostjale  uudiskirju  ning  pakkumisi  ostja  e-maili  aadressile  ainult  juhul,  kui ostja  on  selleks  avaldanud  soovi  sisestades  veebilehel  e-kirja  aadressi  ning  andnud  teada  oma soovist otsepostituse teadete saamiseks.

Ostjal on igal ajal võimalik loobuda e-postile saadetavatest pakkumistest ja uudiskirjadest andes sellest meile teada e-kirja teel või järgides pakkumisi sisaldava e-kirjas toodud juhiseid.
8. VAIDLUSTE LAHENDAMINE
Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel e-mail marcovinotallinn@gmail.com, tel. 55961154 . 
Kui  ostja  ja  Veebipood  ei  suuda  lahenda  vaidlust  kokkuleppe  teel,  siis  on  ostjal  võimalik pöörduda  Tarbijavaidluste  komisjoni  poole. Menetlustingimustega  saab  tutvuda  ning  avaldust esitada siin. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada ostja ja Veebipoe vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi. Ostja kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta.
Ostja võib pöörduda Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava platvormi poole.